In deze quilt is het logo van de Stichting Selah verwerkt. Selah is een stichting die een luisterend oor wil bieden voor vrouwen.

Dit logo heb ik voor hen ontworpen en daarvan een quilt gemaakt. Selah betekent o.a.: geven wat je hebt ontvangen.

Deze betekenis is verwerkt in deze quilt.

 

Je ziet drie personen in elkaar. De 1e persoon, de goudgele cirkel, God. Goud staat symbool voor God.

Daarin de 2e persoon, de rode cirkel, een vrouw die vergeving heeft ontvangen en mag leven in de omarming van God.

De rode kleur staat symbool voor de vergeving door het bloed van Jezus Christus en ook voor de liefde.

Deze vrouw mag in liefde doorgeven wat zij heeft ontvangen.

De 3e persoon, de groene cirkel, een vrouw met zorgen en verdriet. 

De kleur groen staat symbool voor herstel: nieuw leven  en bloei. 

Deze vrouw wordt door God in de armen gegeven aan de vrouw die vergeving heeft ontvangen

en die haar nu in liefde mag omarmen en helpen. 

Samen mogen zij weten dat God Zich om hen heen buigt en voor een nieuwe toekomst zal zorgen.

De stralen die over deze vrouwen heen schijnen, staan voor de liefde van God.

Zij die onder deze stralen leven, mogen zelf ook iets uitstralen naar buiten.

De achtergrond van het logo is gemaakt van stof met waterprint.

Dit staat symbool voor het Levende Water.

De randen in en om de quilt zijn de kleuren van het morgenrood en staan symbool voor Gods barmhartigheid.

Na een donkere nacht gloort de nieuwe dag.  

2 Corinthe 1: 3 en 4

www.stichtingselah.nl

 

muziek:  "Uw tederheid genas" van Ronald Koops.