Nieuw

                  Te koop het patroon van de quilt: 'De Goede Herder n.a.v. psalm 23'    Klik hier

                                                        

                                                                                                                                                  

Hartelijk welkom op de site: bijbelquilts.nl  

Deze site is van Rieteke Hoogendoorn.

U kunt hier quilts bekijken die gemaakt   

zijn over onderwerpen uit de Bijbel.