Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, groene stof.

Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren, blauwe stof.

Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood, het dal tussen de groen weiden.

Daarnaast een rotswand die ook schaduw en donkerheid geven Uw stok en Uw staf vertroosten mij, het kruis.

Ik zal in het huis van de Here verblijven in lengte van dagen, het huis.

Het vertrouwen wat in deze psalm naar voren komt, is uitgebeeld in de hand van God met daarin de hand van jou. 

Hij zal je leiden … Hij zal je brengen!

 

Neem mijn handen Heer’

en wil mij leiden

door groene weiden,

verkwik mij langs het water van de zee,

Goede Herder neem mij mee. 

 

Neem mijn handen Heer’

in het donker van de nachten

en het morgenlicht verwachten,

Uw stok en staf vertroosten mij,

Goede Herder wees nabij. 

 

Neem mijn handen Heer’

In het volgen van Uw wegen

vol goedheid, vol van zegen,

aan Uw tafel zit als gast,

Goede Herder houd mij vast. 

 

Neem mijn handen Heer’

als de dagen mij gegeven

klimmen naar het einde van dit leven,

bij het scheiden van mijn aardse huis,

Goede Herder, breng mij eeuwig thuis. 

 

N.a.v. Psalm 23  

rieteke hoogendoorn 

 

muziek: "Psalm 23" van Ronald Koops.