Psalm 8: 4 -10  

(Willibrordvertaling)

 

Als ik de hemelkoepel zie, door uw vingers gevormd,

als ik maan en sterren zie, door U daar aangebracht:

wat is de mens, dat U aan hem denkt,

en het mensenkind, dat U voor hem zorgt?

U hebt van de mens bijna een god gemaakt,

omkranst met glorie en pracht.

U laat hem heersen over het werk van uw handen,

alles hebt U aan zijn voeten gelegd,

kleinvee en grootvee, allemaal,

en ook de dieren in het wild,

vogels van de hemel en vissen van de zee,

alles wat de oceaan doorkruist,

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde.

 

Dit Bijbelgedeelte is in de quilt uitgebeeld.

De hemelkoepel met daarin de maan en de sterren,

gevormd door Gods vingers.

Daaromheen de aarde met het kleinvee, grootvee,

de dieren in het wild, vogels van de hemel en de vissen van de zee.

Middenin de wereldbol, daaroverheen zeven lijnen vanuit de hemel

en zes lijnen vanuit de aarde.

Deze staan symbool voor de relatie tussen God en de mens.

Wat is de mens, dat U aan hem denkt,

en het mensenkind dat U voor hem zorgt.

Zeven is het getal van de volheid. Zes is het getal van de mens.

De zeven rode/gouden lijnen staan symbool voor God.

Goud is de kleur van Goddelijkheid, rijkdom, eeuwig licht,

rood is de kleur van Zijn liefde.

De zes groene lijnen staan symbool voor de mens,

Groen is de kleur van leven.

Om de zes groene lijnen, de mens, een krans van korenaren,

verwijst naar de vruchtbare  aarde die God aan zijn voeten heeft gelegd.

U hebt van de mens bijna een god gemaakt, omkranst met glorie en pracht.

Op de wereldbol de naam JHWH, de Hebreeuwse naam van God.

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde.

 

Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen

De maan, de duizend sterren die daar branden,

Wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,

Het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt.

 

(Psalm 8 berijmd)

 

muziek: "I was made to praise You"  van Ronald Koops