Liturgisch kanselkleed voor de periode van Advent en de Veertigdagen tijd

  

De hoofdkleur van deze quilt is paars.

Paars is de kleur van boete en bezinning, van inkeer

en daarmee ook van voorbereiding.

In de quilt is het Christusmonogram verwerkt.

Het is een afkorting van de Griekse naam ΧΡΙΣΤΟΣ (Christus)

waarbij de eerste twee letters X (Chi) en P (Rho)

tot een monogram gevormd zijn.

De roze baan verwijst naar het feest dat na deze periode komt.

Roze is de mengkleur van paars en wit.

Roze is de liturgische kleur van de derde zondag in de Adventstijd

en van de vierde zondag in de Veertigdagentijd.

De goudgele baan staat symbool voor het licht en de

heerlijkheid van God.

Wij mogen in dit licht leven en onze weg gaan.

De rode cirkel staat symbool voor de liefde van God voor ons mensen.

Zijn liefde is rondom ons.

De witte stof rechts verwijst naar de volgende periode waarin

de kleur wit centraal staat; het feest van Kerst en/of Pasen.

Alle christelijke feesten zijn met elkaar verbonden en met deze

gedachten leven we toe naar de volgende periode.

 

De symboliek van het tafelkleed

 

In de kerkdienst mag onze ziel rusten in de

omarming van Gods liefde en koestert zich

in het licht van Gods heerlijkheid.

Een cirkel staat symbool voor de ziel,

blauw is de kleur van de hemel.

 

 

 

 

Muziek: 'Komt laten wij aanbidden' door Ronald Koops