Hier liggen alle drie de bovenquilts bij elkaar. Deze drie quilts zijn voor het hele kerkelijke jaar.

Je kunt ook nog symbolische kleden gebruiken bij avondmaal en doop. 

 

muziek: Vrede zij u, naar Openbaring 22:21 van Ronald Koops