Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan,

zei Hij tegen Zijn moeder:

Vrouw, zie, uw zoon.

Daarna zei Hij tegen de discipel:

Zie, uw moeder.

En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.

Johannes 19 : 26-27

 

Daar hangt Hij… Zoon van God.

Mensenzoon geboren uit Maria.

Daar hangt Hij… ziet haar pijn, ziet haar lijden.

Ziet het zwaard dat door haar ziel gaat.

Daar hangt Hij…Vriend van mensen.

Vrouw, zie, uw zoon… Zie, uw moeder.

 

De zijbalken van het kruis vormen zich tot een huis waarin Maria en Johannes

samen zullen wonen.

De paarse figuur, kleur van Zijn lijden, is Maria.

Maria lijdt mee met haar Zoon, haar Zoon lijdt mee met haar.

De rode figuur, kleur van Zijn liefde, is Johannes.

In Zijn liefde vertrouwt hij Maria toe aan Johannes, de discipel die Jezus zo lief heeft. 

 

De rand van de quilt is paars.

Paars staat symbool voor Zijn lijden, Zijn offer.

Paars is de kleur van priesterschap en dienstbaarheid.

Paars is de kleur van macht en autoriteit, (koningschap).

 

Jezus onze Hogepriester, Voorbidder en Koning.

 

muziek: "O hoofd vol bloed en wonden" van Ronald Koops.