quilt: Het aardse huwelijk in hemels perspectief. 

Vrouwen, wees uw mannen onderdanig, zoals aan de Here, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen.Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals de Here de gemeente. \Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Efeze 5: 23 t/m 33 

In deze quilt is het aardse huwelijk uitgebeeld met de verwijzing naar het hemelse huwelijk.

In Efeze 5 wordt Christus met Zijn gemeente als leidraad genomen voor het aardse huwelijk.

De achtergrond is gemaakt van repen stof die het aardse huwelijksleven met al zijn ups en downs voorstellen.

Middenin een cirkel waarin de toekomst zichtbaar is gemaakt. Een weg die op de aarde begint en heenwijst naar boven, de toekomst.

De weg bestaat uit zeven lijnen, het getal zeven is het symbool van de volheid.

Op de weg een grijs beeldje van twee mensen die samen door het huwelijk één zijn geworden. (Efeze 5)

Daarachter een rood beeldje dat de bruid van Christus symboliseert. De handen van Christus die Zijn bruid voor eeuwig vasthoudt.

De kleur rood symboliseert  dat Christus Zijn bruid gekocht heeft door te sterven aan het kruis (links).

Om deze cirkel een gouden ring, het symbool voor het aardse huwelijk. De gouden cirkel staat ook symbool voor de eeuwigheid.

Een cirkel staat symbool voor oneindigheid. Goud staat symbool voor God. Het hemelse huwelijk zal eeuwig zijn.

De mirtetak linksonder staat symbool voor heil, zegen en vreugde.

In de joodse traditie worden de geurende takken gebruikt bij verloving en huwelijk.

De klimop linksboven staat symbool voor trouw, onsterfelijkheid, altijd groen, klimt naar het licht en hecht zich.

Het lelietje-van-dalen rechts onder, ook wel de ladder naar de hemel genoemd, staat symbool voor prilheid en

eenvoud en wordt vaak in bruidsboeketten gebruikt.  Een andere betekenis: heil, komst van Jezus.

In het licht van deze uitleg vind je deze bloem vaak bij een grafsteen.

Rechtsboven twee vlinders die om elkaar heen cirkelen, zij staan symbool voor de vrijheid in verbondenheid in het huwelijk.

Allemaal ingrediënten voor een goed huwelijk. 

Met deze opdracht van Christus en het vooruitzicht naar de toekomst een gezegend huwelijksleven toegewenst. 

 

muziek: "Psalm 134" van Ronald Koops