135 x 120 cm. van € 1600,00 voor € 950,00

 

(Bij de quilt is er een foto met nummers om de beschrijving te kunnen plaatsen)

     

     De Mattheüspassion.

     De kleuren in deze quilt vertellen de lijdensgeschiedenis van de Here Jezus, naar Mattheüs.

 

1. Matth. 26 : 6–13

In het huis van Simon, Maria zalft Jezus.

Bruin en geel: het kruikje en de olie,  grijs: ter voorbereiding op Mijn begrafenis.

2. Matth. 26 : 26–29

Instelling van het avondmaal. 

Blauw: de voetwassing, wit: het brood dat wij eten, rood: het bloed dat wij drinken,

grijs: “Doe dat tot Mijne gedachtenis.”

3. Matth. 26 : 30

Geel: zij zongen de lofzangen.

4. Matth. 26 : 36-46

In de hof van Gethsemané.

5. Rood: druppels bloed, de witte steekjes om deze rode blokjes staan voor de engel die bij Hem komt.

6. Matth. 26 : 49

De kus van Judas, geel staat voor verraad.

7. Matth. 26 : 47-56

De gevangenneming.

8. Matth. 26 : 69-75

De haan kraait als Petrus zijn Meester drie maal verloochent.

9. Matth. 27 : 27-31

De purperen mantel en de doornenkroon.

10. Matth. 27 : 31-32

De kruisweg.

11. Matth. 27 : 55-56

De vrouwen die hem van verre volgen.

Blauw: de kleur van trouw.

12. Hij wordt gekruisigd.

Het rode kruis staat voor Zijn lijden.

Het witte kruis voor Zijn dood.

Het gouden kruis staat voor Zijn overwinning als Koning.

13. De opgehitste mensenmassa die bij het kruis staat.

Kleuren van drift, verraad, woede.

De blokjes in naturel staan voor ons, “het zijn niet de Joden die U kruisigen.”

ook wij staan daar met onze zonden.

14. Matth. 27 : 45-46

Drie uur dikke duisternis.

Kleuren van de nacht, de toorn van God en daarin de roep van Jezus:

“Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” De rode blokjes.

15. Matth. 27 : 48-49

“Mij dorst”.

             De kleur van hitte en dorst.

16. Matth. 27 : 57

De avond valt, het is volbracht.

17. Matth. 27 : 59-60

       Zijn begrafenis

Het graf in de hof van Arimathéa.

18. De duisternis heeft het niet gewonnen!

Het licht van Pasen staat al voor de deur.

19.   De buitenste blokjesrand.

Rood en wit: het bloed dat gestort is om ons schoon te wassen van de zonden.

Groen is de kleur van leven, hoop en toekomst.

Goudgeel en groen: wij mogen op deze aarde leven als koningskinderen.

Dit is het doel van deze lijdensweg.

20. De hof van Getsemané loopt over in de hof van Arimatéa en deze loopt over in de hof van Vrede, de toekomst die nog wacht.

21. S.D.G. (dit is zijn handschrift)

 Soli Deo Gloria, dit schreef J.S. Bach onder de Mattheüspassion.